Kde jsou povinné sněhové řetězy

Je tu období mrazů, sněhu a závějí, které nám za volantem mohou připravit horké chvilky. Jak jste připraveni a víte, kam vás nepustí, pokud nemáte nasazené sněhové řetězy?

Kde jsou povinné sněhové řetězy

Omezená rychlost a bezpečnost

S nasazenými sněhovými řetězy platí omezení maximální povolené rychlosti na 50 km/hod. Je také nezbytné dbát na jejich správné nasazení – jsou-li příliš volné mohou poškozovat podběh či podvozkové části vozidla. Řetěz „našponovaný“ k prasknutí pak naopak poškozuje disk i s pneumatiku.

Jízda s nimi by měla být pomalá a hlavně plynulá. Neměli byste s nimi prudce zrychlovat ani brzdit. Více než kdy jindy s nimi platí, že je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost za ostatními vozidly, sledovat provoz a předvídat chyby druhých.

Nezapomínejte ani na návyky gentlemanů – je nepsaným pravidlem, že vyhýbají-li se dvě vozidla v kopci, zastavuje vždy vozidlo, které jede z kopce, jelikož je pro něj následný rozjezd výrazně jednoduší.

Povinné sněhové řetězy

Sněhové řetězy musíte bez výjimek nasadit na silnicích, které jsou označeny cedulí s označením C 5a. - modrou kulatou značkou se symbolem pneumatiky se sněhovými řetězy. Tato povinnost platí za každých okolností, bez ohledu na stav silnice. Nemusíte se ale bát: tyto značky jsou odnímatelné a většinou jsou jen tam, kde to stav silnice skutečně vyžaduje. Je-li značka pevná, bývá doplněna dodatkovou tabulkou s textem, který upozorňuje řidiče o platnosti značky v případě, že se na vozovce nachází souvislá sněhová pokrývka.

Tato povinnost je ukončena značkou C 5b, která vypadá stejně jako C 5a, ale je přeškrtnutá červeným pruhem.

Za nedodržení povinnosti mít nasazené sněhové řetězy mezi těmi to značkami vám může hrozit pokuta až do výše 2 000 korun.

Instalace sněhových řetězů musí být prováděna v souladu s návodem, a při jejich nasazování sněhových řetězů byste neměli upouštět kolo. Řetězy musí být nasazeny nejméně na dvě hnaná kola.