Sněhové řetězy a povinnost je použít

Použití zimních pneumatik je v České republice zákonem přímo definováno, nicméně vyznat se v předpisech, které se k nim vážou, může být takřka nadlidský výkon. Použití sněhových řetězů je, ačkoliv na rozdíl od zmíněných pneumatik nepatří k povinné výbavě, naproti tomu vysvětleno jasně a jednoznačně.

Sněhové řetězy a povinnost je použít

Většinou je volba na vás

Není-li na úseku, kterým právě projíždíte, dopravní značka C 5a („Sněhové řetězy“) zůstává více méně na vašem uvážení, zda sněhové řetězy na kola nasadíte nebo ne. Obecně se doporučuje řetězy nasadit až ve chvíli, kdy je na silnici před vámi souvislá vrstva sněhu či ledu. Na holém asfaltu se totiž řetězy obrušují, opotřebovávají a mohou poničit auto i vozovku. Je také třeba pamatovat si, že s nasazenými sněhovými řetězy pro vás platí snížená maximální povolená rychlost a to na 50 km/h.

Kde jsou řetězy povinné?

I na českých silnicích však najdete úseky, kde vás „nahá“ kola bez řetězů mohou přivést do střetu s muži zákona. Jedná se o prostor mezi značkami C 5a a C 5b („Sněhové řetězy“ a „Sněhové řetězy konec“). Ty označují začátek a konec místa, ve kterých vozidla o třech a více kolech musí mít sněhové řetězy nasazené.

O místech označených těmito značkami se vyplatí některé věci vědět.

  • Značky bývají doplněny tabulkou, hlásající, že řetězy musíte použít pouze v případě, kdy je povrch vozovky kompletně pokryt sněhem a ledem. Ostatní bývají odnímatelné, takže nemusíte mít strach z poškození auta či řetězů.
  • I když značka C 5b ukončuje povinnost nasazených sněhových řetězů, nikdo vás nenutí je okamžitě sejmout a můžete s nimi pokračovat. Nicméně: pokud je vozovka suchá a bez sněhové nebo ledové pokrývky, raději to nedělejte.
  • Jak již bylo řečeno, povinnost sněhových řetězů, ukládaná značkami C 5a a C 5b platí pro vozidla o třech a více kolech. Teoreticky se tedy netýká např. řidičů motocyklů, nicméně i pro ně by bezpečnost měla být na prvním místě.
  • Někteří řidiči jsou přesvědčeni, že namísto řetězů lze použít pneumatiky s hroty. Není to pravda. Běžně se na našich silnicích dokonce nesmějí používat vůbec: jedinou výjimkou mají vozidla IZS, a to ještě jen některá.
  • Na území České republiky byste měli používat jenom řetězy schválené a odpovídat normám ATEST 8SD, v praxi to však není vymáháno.

Sněhové řetězy a zákon v zahraničí

Za hranicemi České republiky jsou předpisy velmi podobně. Dopravní značky mohou vypadat trochu odlišně, ale pravidla, která se jich týkají, jsou více méně stejná: řidič by měl nasadit řetězy a pokračovat s nimi. Pokud si nejste jistí, obvykle se vyplatí dívat se okolo sebe a řídit se podle ostatních.

Obecně také platí, že stačí mít řetězy nasazené pouze na hnacích kolech (tedy většinou na přední nápravě). V případě vozidel s pohonem všech čtyř kol to platí obdobně – stačí je mít na jedné nápravě.

Sněhové řetězy v Rakousku

Široko daleko nejpřísnější jsou, co se týče užívání sněhových řetězů, rakouské zákony. Najdete tu podobné značky jako u nás. V případě, že je vozovka za nimi pokryta sněhem nebo ledem, musíte mít nasazené sněhové řetězy. Pakliže je vozovka bez sněhu nebo ledu, musíte mít řetězy alespoň v autě – a to ne ledajaké. Kontroluje se také, zda řetězy, které máte na kolech či v autě odpovídají normě ÖNORM V 5117 (v případě kamionů ÖNORM V 5119). S odpovídajícími řetězy to není jako u nás: rakouští policisté nejen že kontrolují, zda řetězy předpisům odpovídají, ale absenci potvrzení o splnění norem „oceňují“ stejně, jako kdybyste řádné řetězy neměli.

Pokud něco z výše zmíněného nesplníte, dopouštíte se přestupku a policisté vás mohou „odměnit“ pokutou, která se někdy vyšplhá až na 5000€ (tedy více než 100 000 Kč).